Reiki healing - en vej til et lykkeligere liv
medlem af
HEALER-RINGEN
healerringen


medlem af
FaDP
FaDP


medlem af
CLAIRVOYANT FORENINGEN
Clairvoyantforeningen
 

Hvornår

Du kan have gavn af Reiki healing i mange situationer, f.eks. hvis du...

  • ønsker at understøtte en terapeutisk/psykologisk behandling holistisk (ud fra en helhedsanskuelse).

  • har smerter eller andre fysiske symptomer.

  • føler dig energiforladt, deprimeret, angst, stressramt eller på anden måde er ude af balance mentalt eller følelsesmæssigt.

  • ønsker at understøtte en medicinsk behandling med alternativ behandling.

  • har brug for ekstra energitilførsel i fx en rehabiliteringsfase.

  • ønsker at understøtte en personlig eller spirituel vækst.

  • har behov for at forkæle eller fokusere mere på dig selv.
    ... eller bare er nysgerrig i denne retning.

 

 

Hvordan

Jeg anbefaler generelt en holistisk behandling med integreret krops- og psykoterapi og healing. En Reiki Healing varer normalt ca. 45 minutter, en integreret behandling ca. 1½ time. Healingen bidrager til en god integration af de indsigter og forløsninger som terapien medfører, men der kan også være gode grunde til at vælge en Reiki healing alene (se ovenfor).

Selve healingen foregår sådan: Vi indleder med en samtale, hvorefter du fuldt påklædt, behageligt liggende på en massagebriks modtager en Reiki healing. En guidet afspændingsøvelse hjælper dig til at slappe af.

Dit energisystem indeholder information om dine evt. fysiske og mentale ubalancer. Behandlingen vil variere helt afhængigt af dit behov og foregår ved, at jeg placerer mine hænder forskellige steder på eller udenfor din krop. Der er nogle kortvarige procedurer før og efter behandlingen. Smerter får særbehandling, og er så godt som altid påvirket af en behandling!

Det er meget individuelt, hvordan klienterne oplever behandlingen, og det er som regel forskelligt fra gang til gang. Du KAN opleve en kortvarig forværring af din tilstand, da en udrensning kan være igangsat. For at hjælpe denne proces, bør du drikke rigeligt med vand bagefter og de følgende dage. Skulle det give anledning til bekymring, kan du altid kontakte mig.

Reiki starter en proces uafhængig af, om du mærker en effekt ved behandlingen. Jeg anbefaler normalt 3-4 behandlinger, før vi evaluerer hele forløbet. Et grundigt behandlingsforløb vil typisk være 7-8 behandlinger, men du skal selv lære at mærke, hvad du har behov for.

Du bør ikke indtage alkohol forud for en behandling. Evt. ændringer i medicinforbrug før eller efter behandling skal altid aftales med din læge.

 

 

Vil du vide mere...

ALT ER ENERGI og har sin egen vibration. De ting, vi almindeligvis kan se, har en så lav energifrekvens/vibration, at vi opfatter dem som en fast form, f.eks. vores kroppe, mens vores tanker og følelser har en højere energifrekvens og ikke kan ses med det blotte øje.

Simpelt illustreret i nedenstående figur vises en persons energifelt i en given periode. Værdierne ved energifrekvenserne er fastsat for forståelsens skyld. Tilstandene A, B og C forklares kort nedenfor.

energifrekvens

A: Punkt A er en tilstand med lav energifrekvens. Her findes fysisk og psykisk sygdom og disharmonier som bekymring, vrede, stress, sorg, angst, depression m.v. Ved langsomme vibrationer eksisterer bl.a. materiel indstilling og ego-bevidstheden. Spirituelt er du adskilt fra åndelighed, som er det i universet, der vibrerer hurtigst.

B: Ved punkt B, som er menneskenes normale frekvens, er dit velbefindende stabilt, og du synes at have dit liv under kontrol. En ændring i forholdene omkring dig eller andres adfærd kan dog sende dig tilbage mod tilstand A. Det er mellem A og B, at du indtager medicin og går til lægen.

C: Ved punkt C måles lyse tanker og ånd. Her foregår en velafbalanceret, hurtig vibreren, som har evnen til at modvirke sygdomsfrekvenser. Du er i balance uanset andres handlinger, og hvad der sker i dine omgivelser. Her eksisterer ikke problemer, da du er åben for tanken om, at enhver hindring medfører en lærerig proces, iscenesat for at berige dit liv. Ved C er du tillige i stand til at kalde kreativitet, intuition, indsigt og andre guddommelige egenskaber frem i langt højere grad, end når du befinder dig på det normale bevidsthedsniveau (B).

Eksempel fra dagligdagen
Du måler selv andres energifrekvens, når du registrerer, at samvær med nogle mennesker virker opløftende og inspirerende, mens andres selskab virker drænende på din egen energi og påvirker dit humør i negativ retning.

Hvordan virker Reiki så
Som healer kanaliserer jeg den højfrekvente energi til dit energilegeme, der påvirkes af de høje vibrationer. De disharmoniske tilstande opløses, da de kun kan eksistere i lavfrekvent energi. Der påbegyndes en proces - et skifte i energifrekvens, en øgning af vibration. I teori og praksis har du evnen i dig selv til at nærme dig lysets og åndens frekvenser.

På denne måde er Reiki healing en hjælp til selvhjælp - et middel til at nå et lykkeligere liv.

Noget af det sværeste ved Reiki healing er at beskrive, hvad det er - en behandling er en meget individuel oplevelse, som ændrer sig fra gang til gang, fordi dit udgangspunkt forandres. Mirakler sker, men man må forvente, at det ofte er en proces, der igangsættes, og som der skal arbejdes videre med. De færreste forventer effekt af medicin første gang de sluger en pille, men de fleste oplever en mærkbar forandring i krop eller sind efter første eller få ganges healing. Healing er en slags katalysator for energi, glæde og velvære.

 
Til top
Marianne Kaufmann · tlf. 20 87 70 17 · mail: marianne@healing-mk.dk

Hikari