Reiki healing - en vej til et lykkeligere liv
medlem af
HEALER-RINGEN
healerringen


medlem af
FaDP
FaDP


medlem af
CLAIRVOYANT FORENINGEN
Clairvoyantforeningen
 

Særligt sensitiv?


Elaine Aron, amerikansk forfatter, forsker og psykoterapeut ph.d. er pioner og moder til forskningen inden for området særligt sensitive mennesker. At være særligt sensitiv er langtfra nogen sygdom eller diagnose, men et karaktertræk, som det er essentielt at være bevidst om, hvad enten man selv er særligt sensitiv, gift med en særligt sensitiv, har et barn som er særligt sensitiv eller indgår i andre relationer med et særligt sensitivt mennesker – og det gør vi alle.

Elaine Aron har afdækket at 1 ud af 5 har karaktertrækket særligt sensitiv, derudover er en anden 1/5 moderat særlig sensitivit.

Vi får alle utallige stimuleringer i løbet af en dag gennem vore sanser. For den særligt sensitive er der skruet kraftigt op for volumen-knappen, så mange stimuleringer virker meget stærkere ind på nervesystemet end de gør for ikke-sensitive – på godt og ondt.

Der er naturligvis mange forskellige grader og individuelle forskellige områder hvor sensitiviteten viser sig, men særligt sensitive mennesker KAN være de som:

 • Er visionære, strategiske, fantasifulde, kreative i sind, ideer og udfoldelse.
 • Er abstrakt tænkende.
 • Er følsomme overfor støj, støv, lugte, stærkt lys, m.m.
 • Er følsomme overfor kaffe, alkohol, røg og andre stimulanser.
 • Er følsomme overfor elektroniske apparaters udstråling.
 • Er meget påvirkelige af stemninger, andres sindsstemninger, mærker energier.
 • Har brug for tænkepauser, god tid til ordentlige konsekvensberegninger, er langsommelige.
 • Har særlig brug for at hvile, og en god regelmæssig nattesøvn/døgnrytme.
 • Har særlig glæde af naturen, kunst og positive stimuleringer.
 • Lettere bliver overstimuleret, og måske bedst udtrykker det som træthed, hovedpine, fysisk sygdom/ubalancer.
 • Er følsomme over for kemi, både til hud, hår og i kost og medicin.
 • Undgår bestemte tekstiler, f.eks. uld (der kradser), acryl (som man sveder i) m.v.
 • Er følsomme overfor tv, følelsesfulde film, musik, teaterforestillinger m.v. Og måske helst undgår gysere og voldelige film.
 • Har let til tårer.
 • Har selvindsigt.
 • Har evne til fordybelse og fleksibel tankegang med f.eks. fokus på detaljer.
 • Må trække sig tilbage i pauser, gå tidligt hjem fra fester og sammenkomster.
 • Er gode til at føle ind på andre mennesker (mange alternative behandlere er særligt sensitive).
 • Hurtigt bliver trætte af ”small-talk” og foretrækker dybere samtaler med få fremfor samvær med mange.
 • Føler ubehag i samvær med mange mennesker.
 • Ikke trives optimalt i store åbne kontorlandskaber.
 • Er arbejdssomme, ansvarlige og lettere bliver stressede.
 • Lettere drænes for energi, hvis ikke man har lært at passe på sig selv.
 • m.v.

Særligt sensitive mennesker kan være både indadvendte og udadvendte. Mange har stort behov for alenetid og at opholde sig i naturen for at optanke energi og aflaste deres nervesystem.

 

Selvtest


Besvar hvert af følgende spørgsmål med, hvad du føler. Svar "sandt", hvis det i det mindste i nogen grad er sandt for dig. Svar "falsk" hvis det ikke er særlig sandt eller slet ikke sandt for dig. Noter dig antallet af sande udsagn.

 • Jeg synes at være opmærksom på det uhåndgribelige i mine omgivelser.
 • Andre menneskers stemninger påvirker mig.
 • Jeg er tilbøjelig til at være meget følsom overfor smerte.
 • På travle dage har jeg behov for at trække mig tilbage, til sengen eller til et mørkt værelse eller et andet sted, hvor jeg kan få noget privatliv og blive fri for stimulering.
 • Jeg er særligt følsom overfor virkningerne af koffein.
 • Jeg bliver let overvældet af ting som kraftigt lys, stærke lugte, grove tekstiler eller sirener i nærheden.
 • Jeg har et rigt, sammensat indre liv.
 • Jeg bliver ilde til mode af høje lyde.
 • Jeg bliver dybt bevæget af kunst eller musik.
 • Jeg er samvittighedsfuld.
 • Jeg bliver let opskræmt.
 • Jeg bliver nervøs, når jeg skal lave meget på kort tid.
 • Når mennesker befinder sig dårligt i et fysisk miljø, ved jeg for det meste, hvad der skal gøres for at gøre det mere behageligt (såsom at ændre belysningen eller siddepladserne).
 • Jeg bliver irriteret, når man prøver på at få mig til at gøre mange ting på én gang.
 • Jeg gør mig megen umage for at undgå at begå fejltagelser eller at glemme ting.
 • Jeg gør det til et princip at undgå voldsprægede film og tv-show.
 • Jeg bliver stimuleret på en ubehagelig måde, når der foregår en masse omkring mig.
 • Det at være meget sulten skaber en stærk reaktion i mig, som afbryder min koncentration eller stemning.
 • Forandringer i mit liv ryster op i mig.
 • Jeg bemærker og nyder sarte eller fine dufte, smage, lyde, kunstværker.
 • Jeg prioriterer det højt at indrette mit liv, så jeg undgår rystende eller overvældende situationer.
 • Når jeg er nødt til at konkurrere eller til at blive iagttaget, mens jeg udfører en opgave, bliver jeg så nervøs eller usikker, at jeg klarer mig meget dårligere, end jeg ellers ville have gjort.
 • Da jeg var barn, syntes mine forældre og lærere at opfatte mig som sensitiv eller genert.

Hvis du svarede "sandt" på tolv eller flere af spørgsmålene, er du sandsynligvis særligt sensitiv. Ingen psykologisk test er dog så præcis, at du bør basere dit liv på den. Hvis kun et eller to spørgsmål er sande om dig, men i Allerhøjeste grad sande, kan du også have grund til at kalde dig selv særligt sensitiv.

kilde: Elaine N. Aron, amr. forskningspsykolog, universitetsprofessor, psykoterapeut og forfatter.


Særligt sensitive medarbejdere?


Når ca 1/5 af alle mennesker har dette karaktertræk, findes disse personer i næsten alle virksomheder. Det er typisk disse medarbejdere, som er iderige, visionære, vedholdende, samvittighedsfulde, konsekvensberegnende. Du kan som leder gøre meget for at understøtte disse medarbejdere til fælles glæde og udbytte.

For mig at se vil den ansvarlige leder sætte sig godt ind i karaktertrækket ”særligt sensitiv”, spotte sine særligt sensitive medarbejdere, bevidstgøre og skabe respekt om hhv. særligt sensitive og ikke-sensitive, så der skabes bred forståelse for, hvorfor nogle ikke bryder sig om f.eks. at spise i kantinen sammen med kollegerne, har brug for flere pauser eller afstressningsmusik i hovedtelefoner, meditationsrum/stillerum, enekontorer, særlige krav til belysning, støj, træk eller har andre krav til den optimale arbejdsplads. For nogle er det vigtigere end andre, at forholdene aflaster nervesystemet, og at der skabes forståelse og rummelighed.

 

Hvis ikke…


At placere en person som er særligt sensitiv midt i et stort åbent kontorlandskab med konstante stress-faktorer som forstyrrende telefoner, gæster, mange elektroniske apparater, hyppige deadlines og møder, hurtige beslutningskrav og ingen tid til kreative udfoldelsesmuligheder kan være starten på et afsluttet samarbejde.

Mange mennesker – incl. de særligt sensitive selv – er ikke bevidste om dette karaktertræk eller hyppigheden heraf, men måler sig op mod, hvad andre kolleger/ledere kan trives med (og oftest ikke-sensitive for dem er der - endnu - flest af). Vi ved som regel alle, hvordan vi selv har det indeni, men hvordan andre har det, er kun noget vi kan forsøge at forestille os ud fra egne referencerammer. Hvis en delfin ikke var bevidst om sine egne livsvilkår, behov og styrker ville den kun kunne føle fiasko ved at sammenligne sig med en tiger.

Mistrivsel kan starte en ond cirkel med stress, fyring/opsigelse, lav selvtillid og forstærket følsomhed, og i værste fald sygeliggøre og skubbe særligt sensitive mennesker helt ud af arbejdsmarkedet. Det er i ingens interesse! Vi kan alle noget, men vi kan ikke det samme, og heldigvis for det.

Den særligt sensitive medarbejder kan ved god trivsel, forståelse og selvindsigt bibringe virksomheden et helt unikt engagement og evner, som går langt ud over grænserne for egen stillingsbeskrivelse.

 

Med dette vil jeg gerne bidrage til mere oplysning omkring karaktertrækket at være særligt sensitiv. Det er et karaktertræk, jeg vil antage, at hovedparten af mine klienter har og som jeg selv har i ekstem grad. Det er min oplevelse, at alene bevidstheden om det at være særligt sensitiv er en stor lettelse for mange. Det at tage hånd om sin sensitivitet bidrager til et lykkeligere liv, fordi man med øget bevidsthed herom bliver mere opmærksom på sig selv kropsligt, mentalt, følelsesmæssigt og spirituelt, og ikke mindst fordi der ikke er nogen grund til at føle sig unormal, sart eller måske krævende.

På kurset "Introduktion til meditation og mindfulness" taler vi mere om dette karaktertræk og deler erfaringer omkring, hvordan man bedst tager hensyn til det.

Lyt til udsendelsen "Er særlig følsomhed en gave eller et handicap?" (25 min) fra dr.dk P1 med psykolog Lise August som har specialiseret sig i højt sensitive mennesker: klik her

Se iøvrigt inspirationskilder under synspunkt for anbefalet litteratur omkring særligt sensitive.

 

Til top
Marianne Kaufmann · tlf. 20 87 70 17 · mail: marianne@healing-mk.dk

Hikari